Valère leert bij in Slowakije

Beste vrienden,

Na enkele omzwervingen ben ik de voorbije weken even op congé payé geweest in, jawel, de Vlaanders. Ter hoogte van de golf van Biskaje overviel mij een grote weemoed, die mij het stuur van mijn glomobilette heeft doen omsmijten.
En zo, na het genieten van menig frisse Vlaamse pint, een was en een plas, voelde ik mij gesterkt om mijn tocht weder gezwind voort te zetten.

Valère en compagnie in SlowakijeIk zette mijn glomobilette de voorbije week aan land in Slowakije, alwaar ik in zeer gezellige compagnie deelnam aan wat men in jeugdwerkland een studiebezoek placht te noemen. Met studeren had dat niet veel te zien, geloof mij vrij, maar ik heb er toch teen en tander bijgeleerd. En met mij ook Sarina uit Brugge, die schone, waarmede ik op de stad doel, hoewel Sarina er ook best mag wezen.
Tijdens een avondlijke lift op mijn glomobilette overschouwde Sarina de voorbije dagen:

“Slovakije is voor mij een zeer bijzondere ervaring. Nieuwe inzichten, nieuwe contacten, andere cultuur,… maar vooral een confrontatie met mezelf.
Door het werk en de ervaringen van een ander, stel je jezelf in vraag: ‘Zijn wij wel goed bezig?’ of ‘Wat kan er nog beter?’
Ik ben naar Slovakije vertrokken met het idee iets bij te leren, al was het maar gewoon om te zien hoe het er daar aan toe gaat. Maar het was boven al mijn verwachtingen.
Ik heb inderdaad heel wat bijgeleerd maar ben ook teruggekeerd met een ander beeld van ‘Europa’. Ik heb een land gezien dat goed op weg is, maar er nog lang niet is. Hun communistisch verleden weegt vandaag de dag nog steeds door.”

“Ik nam deel aan dit studiebezoek vanuit mijn job bij het Entrepot, een centrum voor Jongerencultuur in Brugge. Het was een unieke kans om nieuwe invalshoeken en ideeën op te doen. Ik heb ook een aantal interessante contacten kunnen leggen voor uitwisseling en samenwerking rond culturele projecten. Daar had ik op gehoopt.

Roma centrum in Slowakije Maar deze zending* heeft voor mij meer betekenis gehad dan dat alleen. De onmenselijke levensomstandigheden van bepaalde Roma groepen, het racisme en wantrouwen dat er tegenover deze bevolkingsgroep heerst, de getuigenissen, het doorzettingsvermogen van de jongerenwerkers en andere organisaties… Het is bewonderenswaardig en laat bij mij zeker z’n sporen na!”

Beste lezers en glomobilisten, het verhaal van Sarina liet mij niet onberoerd. Ook zij die met de jeugd van tegenwoordig werken, zijn met enthousiasme te vinden voor internationaal avontuur, en keren meer dan tevreden weder.
Rest mij nog de vraag van mijnentweegs aan uwentweegs:
Wanneer maakt gij dat ge weg zijt?

Tot binnenkortelings, voor meer nieuws van heinde en ver.

Uw genegen reporter,
Valère Volair.

Valères Verklarende woordenlijst:
* zending: een door de Afdeling Jeugd opgezet initiatief teneinde de uitwisseling tussen Vlaamse en buitenlandse jeugd- en jongerenwerkers te versterken, en dat alles binnen het kader van de – klinkt het niet als muziek in de oren? – culturele akkoorden.
Voila.

Advertisements

~ by jint20 on July 17, 2009.

One Response to “Valère leert bij in Slowakije”

  1. Valère, blij met dit nieuwe verhaal vanuit the air!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: