Het mystère van Valère

Allerbeste vrienden en sympathisanten,

JINT wolkIk heb uit goede bron vernomen dat gijlie deel uitmaakt van de zogehete JINT wolk, die wollige waas van mensen die in een dichtbij of verderaf verleden al eens voor, met of door JINT van de grond gegaan zijn (gelijk wij globetrotters dat zo zeggen) en JINT een warm hart toedragen.

Zoals ge ongetwijfeld weet, tert ik voor JINT per glomobilette de wereldbol rond, op zoek naar jeugdige globetrotters en hun straffe verhalen. En onderweegs, in een wolkenmassa ter hoogte van Palma de Mallorca, ontglipte mij… een wild idee!
Ik dacht bij mezelf: “Ware het niet wonderbaarlijk om die JINT wolk eens tegader te brengen, op een kleine Voyage”… En zo geschiedde.

Ik inviteer u bij deze om deel uit te maken van mijn Voyage Mystère, op logboekdatum vrijdag de 26e juni. Daar wordt de wolk tegader gesteld om aan haar mysterieuze avontuur te beginnen. Maakt dat ge erbij zijt!

Het Voyage Mystère routeplan
Kapitein Zeppos~ De plaats van ontmoeting, notere het wel:
15h, bij mijn goede vriend Kapitein Zeppos te Antwerpia. Vandaar zal er een duidelijk startsein zijn.
~ Wie de aftrap mist kan nog op mysterieuze wijze aansluiten, ofwel tussen 17.30 en 18.30h, ofwel te 20h stipt, op een u achteraf nog bekend te maken locatie.
~ We breien een officieel einde aan de Voyage te 22.30h, teneinde eenieder de garantie te geven zich nog openbaar vervoersgewijs naar huis te begeven. Wie nog wil nakaarten of -breien kan dat uiteraard nog naar believen.

De Practicalia
~ Brengt mede: een volledig opgeladen en functionerend mobiel telefoontoestel, uw vliegeniersvest en een verrekijker.
~ Natjes en droogjes worden onderweegs voorzien.
~ Op voorhand intekenen is noodzakelijk, en kan via het meldpunt tot de 23e juni.

Het meldpunt
Met volgende en andere vragen kunt ge u melden bij het meldpunt, alwaar ge bediend wordt:
~ Voor uw vooraf intekening. Vermeld hierbij uw naam, eetgewoontes en uur van participatie (15h – tijdslot 17.30/18.30h of 20h)
~ Voor uw vragen over de garantie van uw openbaar vervoersgewijze terugkeer.

Het meldpunt verstrekt geen informatie betreffende locaties en activiteiten die deel uitmaken van de Voyage Mystère, aangezien zij er geen weet van hebben.

Vergeet niet in te tekenen en maakt dat ge de Voyage niet mist, want zonder u zou de JINT wolk slechts een JINT mist zijn!

Erg genegen groeten,
uw vriend,
Valère

Het meldpunt:

~ in persoon: Wouter van JINT
~ per meel: wouter.vanespen@jint.be
~ per telefoon: 02-209 07 20

~ by jint20 on June 8, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: